Skødshovedgård Grundejerforening

INFO nr. 82 jubilæumsudgave 2024 og INFO nr. 83 Forår  24 og INFO nr. 84 Sommer 24 kan ses her på siden under INFO-bladet

Se også under Jubilæum 2024       ((Tilmeldingsfristen er overskredet)


Så bliver det ikke smukkere!

Brændevinsstien / Spor.dk

Områdets afgrænsning: Stien starter ved Skødshovedvej, nordlige hjørne ved parcel 52dc og går langs Skødshovedgård Grundejerforenings vestre side og slutter ved parcel 56bt´s syd-vestre hjørne. Stien har en længde af 270m i 2 meters bredde.                  

Stiens bredde beregnes fra skellinjen ved parcel 56dc, 56db, 56da, 56cø 56dd og 56bt. Stien er en del af parcel 56f, der tilhører Skødshovedgård.                                                                                         

Stien indgår i Spor.dk (Skødshoved), en trampesti på ca. 2,5 km rundt om Skødshoved-pynten.  

Aftaler: Stien klippes af Skødshovedgård Grundejerforening (foreningens entreprenør) i en bredde af 160 cm.                                     

Af hensyn til en øget biodiversitets-indsats må græsset ikke klippes yderligere.

Af hensyn til passage på stien er det tilladt at klippe udhængende planter og grene (eks. brombær) af, og de afklippede grene fjernes fra stien.

 

Skødshovedgård, 24.september 2023

Skødshovedgård: Dorte Jensen / Arne Fremmich

Skødshovedgård Grundejerforening:

Preben A Thomsen / Peter Kragballe / Peter Søndergård
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk